Milk Sustainability Center

Forbedre effektiviteten og bæredygtigheden af din mælkeproduktion

Det digitale bæredygtighedsøkosystem til din mejeridrift

Milk Sustainability Center (MSC) er et digitalt økosystem, der hjælper mælkeproducenter med at forbedre effektiviteten og bæredygtigheden af deres drift.

Oplev styrken i Milk Sustainability Center

Mælkeproduktion er en kompleks forretning uden systemintegration mellem afgrøde og dyrs ydeevne. Mælkeproducenter bruger ofte fem til syv forskellige, softwareløsninger, der ikke er forbundne.

MSC forbinder disse softwareløsninger, så du kan få et holistisk overblik over din gårds bæredygtighed.

Helhedsorienteret og detaljeret overblik over mælkeproduktionen

Samler og visualiserer data fra mark og stald, giver et helhedsorienteret overblik over mælkeproduktionen og muliggør selvstændig indsigt.

Automatisk upload af landbrugsjord og data fra mælkeproduktionen

En bred vifte af data fra landbrugssoftware gemmes automatisk og centralt.

Kombinerer landbrugsjord og mælkeproduktions data i ét værktøj

MSC automatiserer dataflow for det mest populære mark- og malkeudstyr for at minimere manuel dataindsamling og indtastning.

Lad MSC tænke bæredygtighed for dig

Vi tilbyder handlingsrettet indsigt i bæredygtighed for at hjælpe dig med at blive mere effektiv og bæredygtig.

Sådan hjælper Milk Sustainability Center dig med at gøre din mælkeproduktion mere bæredygtig

Overvåg din NUE og CO2e

MSC beregner din næringsstofudnyttelseseffektivitet (NUE) og CO2e baseret på din daglige drift på gården. Det hjælper dig med at træffe bæredygtige og rentable beslutninger. Lær mere om NUE og CO2e

Identificer nemt forbedringsområder

MSC leverer data, der gør det muligt for mælkeproducenter at sammenligne deres resultater med andre mælkeproduktioner og dermed være i stand til at identificere nøgleområder der forbedrer deres bæredygtighedsscore.

Se benchmarkværdier, og få handlingsrettet indsigt

Ved at analysere benchmarkdata og bedste praksis for bæredygtigt landbrug er MSC i stand til at give anbefalinger til, hvordan man reducerer tab af næringsstoffer til luften og grundvandet, hvilket fører til højere NUE og en lavere CO2e.

Se din mælkeproduktions bæredygtighedspotentiale mælk

Vurder forskellige scenarier ved at forestille og gennemgå, hvad virkningen ville være på næringsstofudnyttelse, kulstoffodaftryk eller rentabilitet, når du implementerer en bestemt teknologi eller ændrer en bestemt strategi.

Ambition

Vi hjælper mælkeproducenter med at forbedre bæredygtigheden gennem reduceret CO2e og øget NUE.

Hvorfor er NUE og CO2e vigtige mål for jeres bæredygtighed?

Næringsstofudnyttelse (NUE)

NUE angiver forholdet mellem input og output af nitrogen, fosfor og kalium.

Brug af dine næringsstoffer mere effektivt vil reducere dit miljømæssige fodaftryk og øge din rentabilitet: Gør mere med mindre

CO 2 ækvivalent (CO2e)

CO2e er en videnskabelig terminologi og en måde at normalisere forskellige drivhusgasser for at gøre lattergas (N2O), metan (CH4) og kuldioxid (CO2) sammenlignelige.

Find de medvirkende faktorer til dit fodaftryk, og vælg en strategi til at sænke din it.

Få besked, når MSC bliver tilgængelig

Den første version af MSC vil blive udgivet i sommeren 2024 i Nordamerika og udvalgte europæiske lande og vil være gratis. En premium-version med udvidede funktioner frigives på et senere tidspunkt. 

I mellemtiden inviterer vi dig til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev, hvor du får tips til at forbedre af din bæredygtighed, holde dig ajour med de nyeste trends og blive inviteret til eksklusive webinarer. 

Med det formål at give mælkeproducenter mulighed for at få et holistisk overblik over deres gård samlede DeLaval og John Deere deres kræfter for at skabe MSC

Sætter gang i samtaler og samarbejde

Cloud-baseret løsning

Øjeblikkelig adgang til dine data for at rådføre dig mere frit med rådgivere og kolleger

Minimal dataindtastning

Automatiske datauploads giver mulighed for de nyeste data og indsigt til enhver tid

Bliv inspireret af andre

Sammenlign dine data med en anonymiseret benchmarkgruppe

Nemt samarbejde med dit team

Inviter andre (konsulenter, forhandlere) til at se dine data i MSC

Lad os starte samtalen

Vi er ivrige efter at høre dine tanker og indsigter og inviterer dig til at deltage i vores landmandspanel for at tale med os om dine bæredygtighedsbehov, og hvordan MSC kan bidrage til dem.

Der er så meget mere at komme ...

Her er et smugkig på, hvordan Milk Sustainability Platform vil se ud. Alle de oplysninger, du har brug for, på én brugervenlig platform.

Jeg er samarbejdspartner
Jeg ønsker at blive partner

Vi inviterer virksomheder inden for inden for mælkeproduktion til at deltage i vores initiativ og støtte vores mission for en mere bæredygtig mejerifremtid. Interesserede kan sende os en e-mail.

Jeg er landmand
Jeg vil gerne involvere mig

Vil du hjælpe os med at gøre dette til det bedste værktøj for dig? Din mening betyder noget! Tilmeld dig vores testpanel for at få besked om kommende forsøg, diskussionspaneler, onlineundersøgelser og personlige interviews.

Stay up to date or get involved

Sign up for our newsletter and test panel to get the latest tips and exclusive webinars, or to give your opinion about Milk Sustainability Center.

What emails would you like to receive? *

View our privacy policy for more information about how we process your data. You can unsubscribe at any time.


This will close in 0 seconds

Let us know what you think!

This will close in 0 seconds