Milk Sustainability Center

John Deere och DeLaval ingår ett strategiskt partnerskap för hållbar mjölkproduktion

TUMBA, Sweden 26 september, 2023. 

John Deere och DeLaval bildar tillsammans Milk Sustainability Center (MSC), ett digitalt ekosystem som hjälper lantbrukare att förbättra sin effektivitet och hållbarhet. Ekosystemet kommer att vara öppet för andra partners, med syftet att kunna förse lantbrukare med den data som behövs för att ha en holistisk överblick över mjölkproduktion.

Mjölkbönder kommer att använda Milk Sustainability Center för att övervaka näringsämneseffektivitet (NUE) för kväve-, fosfor-, kalium- och koldioxidekvivalenter (CO2e), för hela sin gård, specifika fält eller sin besättning. MSC kommer också att tillhandahålla data som gör det möjligt för mjölkbönder att jämföra sina resultat med andra mejeriverksamheter och identifiera nyckelområden för förbättringar. MSC syftar till att betjäna mjölkbönder oberoende av lantbruksmaskiners märken och programvara för besättningshantering.

“Mjölkodling är kanske den mest komplexa jordbruksverksamheten idag utan systemintegration mellan grödor och djurs prestanda. Mjölkbönder använder ofta fem till sju olika, icke-anslutna mjukvarulösningar för att driva sin verksamhet”, säger Dave Chipak, direktör, Dairy & Boskapsproduktionssystem hos John Deere. ”MSC kommer att göra det möjligt för mjölkbönder att beräkna, benchmarka, simulera och optimera NUE och CO2e för hållbart och lönsamt beslutsfattande.”

Efter lantbrukargodkännande kommer data från DeLaval Plus och John Deere Operations Center att vara dras automatiskt in i Milk Sustainability Center. Manuell datainmatning kommer att minska, vilket säkerställer hög datakvalitet och i slutändan hjälper ett helt gårdssystem – åkrar, kor, anställda, rådgivare, maskiner och andra tillgångar – att arbeta effektivt tillsammans.

MSC är molnbaserat för stationära eller mobila enheter, byggd och driven av Dairy Data Warehouse BV (DDW), ett holländskt företag som har varit i drift under de senaste 10 åren och erbjuder datalösningar för hållbart mejeri. Mjölkbönder, konsulter, återförsäljare och andra partners kan också bjudas in att se sina data i MSC.

”Mjölkbönder letar efter sätt att minska sitt miljöavtryck och förbättra hållbarheten”, säger Lars Bergmann, Executive Vice President Digital Services på DeLaval. ”The Milk Sustainability Centre kommer att hjälpa mjölkbönder att nå sina mål och möta växande behov hos mejeriförädlare, återförsäljare, myndigheter och slutligen konsumenter.”

Lanseringen av John Deere-DeLaval-partnerskapet kommer att vara en nyckelfokus i John Deere-montern på AGRITECHNICA 2023-mässan 12-18 november i Hannover, Tyskland.

Den första versionen av MSC kommer att släppas sommaren 2024 i Nordamerika och utvalda EU-länder och kommer att vara kostnadsfri. En premiumversion med utökade möjligheter kommer att släppas vid ett senare tillfälle.

Om John Deere
Deere & Company (www.JohnDeere.com) är en global ledare inom leverans av jordbruks-, bygg- och skogsutrustning. Vi hjälper våra kunder att tänja på gränserna för vad som är möjligt på sätt som är mer produktiva och hållbara för att hjälpa livet att ta steget framåt. Våra teknikaktiverade produkter inklusive John Deere Autonomous 8R Tractor, Se & Spray™ och E-Power Grävmaskin är bara några av sätten vi hjälper till att möta världens ökande behov av mat, tak över huvudet och infrastruktur. Deere & Företaget tillhandahåller även finansiella tjänster genom John Deere Financial.

Om DeLaval
Vår vision är att göra hållbar livsmedelsproduktion möjlig. Som ett företag byggt på innovation arbetar vi ständigt med att hitta sätt att hjälpa våra kunder, mjölkbönder, göra mer med mindre genom att tillhandahålla världsledande mjölkningsutrustning och lösningar.
I dag har DeLaval cirka 4 500 passionerade yrkesverksamma på mer än 100 marknader runt om i världen. DeLaval är en del av Tetra Laval Group.

För mer information, besök oss på:

Contact:
Ralf Lenge
Public Relations Manager
LengeRalf@JohnDeere.com

Contact:
Anna-Pia Järnfors-Dixner
SVP Corporate Communications & Sustainability   
anna-pia.jarnfors@delaval.com

Stay up to date or get involved

Sign up for our newsletter and test panel to get the latest tips and exclusive webinars, or to give your opinion about Milk Sustainability Center.

What emails would you like to receive? *

View our privacy policy for more information about how we process your data. You can unsubscribe at any time.


This will close in 0 seconds

Let us know what you think!

This will close in 0 seconds