Milk Sustainability Center

4 minutes read

Hvorfor bør melkeprodusenter prioritere effektiv bruk av næringsstoffer?

Melkeproduksjon gir miljøutfordringer når det gjelder klimagassutslipp og utslipp av næringsstoffer, inkludert nitrogen, fosfor og kalium. Mange av næringsstoffene er skadelige for miljøet. Ineffektiv bruk av disse påvirker økonomiske resultater på gården. For å håndtere næringsstoffer effektivt, må næringsmiddelbruken (NUE) optimaliseres. I denne artikkelen peker vi på hvorfor det er viktig å se på hele gårdens næringssyklus.

Et sitat fra en person, som sier noe viktig.

- Personens navn

Hva er næringsmiddeleffektivitet i landbruket?

Effektiviteten av næringsstoffer måles gjennom NUE. Måleindikator (KPI), i likhet med ytelsesgrad, sammenligner mengden melk med mengden næringsstoffer den bruker. Denne sammenlikningen omfatter hele gården. Målet er å bruke næringsstoffer effektivt, noe som gir økt produksjon og bedre lønnsomhet. Når næringsstoffer brukes effektivt, får både dyr og planter optimale forhold for produktivitet og vekst. Det gir høyere avkastning ved innhøsting, og bedre dyrehelse.

Hvorfor er dette viktig for melkeprodusenter?

Melkeproduksjon er under stort press når det gjelder bærekraft: Forbrukernes forventninger til bærekraftig melkeproduksjon og dyrevelferd øker. Forhandlere og melkeforedlere innfører bærekraftsrapportering og krever forbedringer. Karbonkreditter blir stadig viktigere og reguleringene blir strengere. Optimalisering av næringsmiddeleffektivitet er kritisk for melkeprodusenter. For å forbedre bærekraftig drift, redusere miljøpåvirking og møte morgendagens krav fra forbrukerne.

Hva er næringsmiddeleffektivitet i landbruket?

Hvor effektivt næringsstoffer brukes måles gjennom NUE. Måleindikator (KPI), i likhet med ytelsesgrad, sammenlikner mengden melk med mengde næringsstoffer den bruker. Denne vurderingen omfatter hele gården. Målet er å bruke næringsstoffer effektivt, noe som gir økt produksjon og bedre lønnsomhet. Når næringsstoffer brukes effektivt, får både dyr og planter optimale forhold for produktivitet og vekst. Det gir høyere avkastning ved innhøsting, og bedre dyrehelse.

Hvorfor er dette viktig for melkeprodusenter?

Melkeproduksjon er under stort press når det gjelder bærekraft: forbrukernes forventninger til miljømessig bærekraftig melkeproduksjon og dyrevelferd øker. Forhandlere og melkeforedlere introduserer bærekraftsrapportering og krever forbedringer. Karbonkreditter blir stadig viktigere, og reguleringene blir strengere. Optimalisering av næringsmiddeleffektivitet er kritisk for melkeprodusenter. For å forbedre bærekraftig drift, redusere miljøpåvirking og møte morgendagens krav fra forbrukerne.

Hvordan bruker melkeprodusenter næringsstoffer?

Det er viktig å måle hele oppdrettssyklusen når man forbedrer NUE. La oss se på når og hvordan bønder generelt bruker næringsstoffer.

I begynnelsen av vekstsesongen vil bonden gjødsle plantene. For å gjøre dette effektivt må bonden vite:

1) næringsinnholdet i jorda,

2) næringsbehovet til avlingen som skal dyrkes, og

3) næringsinnholdet i gjødsel.

Med disse dataene kan bøndene bruke nøyaktig mengde næringsstoffer for å nå målene sine. Avlingen blir lagret eller gitt direkte til kyrne etter innhøsting. Noen av næringsstoffene vil forlate gården i melk- og kjøttproduksjonen, mens den ubrukte delen blir til gjødsel. Gjødsel er rik på næringsstoffer og inneholder andre sporstoffer som er nødvendige for vekst. Næringssyklusen begynner på nytt når gjødselen brukes til neste avling.

Det som ikke brukes av plantene blir værende i jorda, forsvinner i atmosfæren som klimagasser eller gå tapt i eutrofiering.

I fjøset kan feil næringsverdier i fôret føre til klauvproblemer og problemer ved neste kalving. En dårlig avløpshåndtering kan forårsake andre sykdommer som mastitt. Dårlig dyrevelferd betyr mindre melkeproduksjon.

En annen utfordring i fjøset er ammonium. Ammonium i atmosfæren er en forløper til flere klimagasser og danner svevestøv, som er et mulig helseproblem. Lagring av husdyrgjødsel før påføring til feltene må forvaltes riktig, da det ellers kan forurense land og vann, samt skape klimagasser. Derfor er gjødsel- og næringsforvaltning viktig for melkeprodusenter da det har en direkte innvirkning på dyrevelferd, bærekraft og lønnsomheten på gården.

Hvordan kan bønder utnytte næringsstoffer bedre i den daglige driften?

Mange nye produkter og teknologi tar sikte på å støtte bønder i å forbedre næringsforvaltningen. Styringsverktøy som samler feltinformasjon (næringsnivåer og organisk materiale), applikasjonsregistreringer (gjødsel og uorganisk gjødsel), og avkastningsinformasjon (tonn, bushels og fôrkvalitetsmålinger).

Teknologi innen variabel hastighet sikrer at den optimale hybridpopulasjonen plantes, og styrer volumet av gjødsel og gjødsel. Dette sikrer at det brukes nøyaktig der det er nødvendig for å nå målene. Å påføre for mye vil resultere i avfall, mens for lite kan påvirke fremtidig fôrmengde eller kvalitet.

Når grovfôret er ensilert, kan du bruke styringsverktøy for å optimalisere hjemmedyrkede og innkjøpte fôrkomponenter. Verktøyene bidrar til å skape optimaliserte rasjoner, der hver komponent måles nøyaktig for å matche ernæringsfysiologens planer for utvalgte dyr. Dyrene blir deretter nøyaktig fôret, og informasjonen spores for fremtidig referanse.

Til slutt finnes det systemer for å overvåke individuelle melkeprestasjoner fra ku og besetning. Systemet kan spore næringsstrømmen til hver liter melk, for å forstå strømmen gjennom hele systemet og påvirkningen på dyras helse.

Bøndene får en oversikt over tidligere hendelser, og lar agronomer og ernæringsfysiologer gjennomføre tester på gården. Testene gir innsikt i ny eller endret praksis som kan brukes til forbedringer.

For å oppsummere. En mer effektiv forvaltning av næringsstoffer på gården kan redusere miljøpåvirkning og kostnader.

Share
Get notified when MSC becomes available

Latest Milk Sustainability Center blogs

Stay up to date or get involved

Sign up for our newsletter and test panel to get the latest tips and exclusive webinars, or to give your opinion about Milk Sustainability Center.

What emails would you like to receive? *

View our privacy policy for more information about how we process your data. You can unsubscribe at any time.


This will close in 0 seconds

Let us know what you think!

This will close in 0 seconds